Hackers slaan vaker toe in de vakantie periode

Cybercriminaliteit is al een groeiend probleem voor het MKB. Helaas is het niet alleen zo dat deze dreiging zich verspreidt, maar ook dat de vakantieperiodes een aantrekkelijke tijd zijn voor cybercriminelen om toe te slaan. In dit artikel onderzoeken we waarom organisaties vaker het doelwit worden van cyberaanvallen tijdens de vakantieperiode en hoe ze zich hiertegen kunnen beschermen.

Voordat we dieper ingaan op het onderwerp, laten we eerst duidelijkheid scheppen over wat we bedoelen met de “vakantieperiode”. Hoewel dit kan variëren afhankelijk van de locatie en cultuur, verwijzen we hiermee naar de periode waarin mensen typisch vrij nemen van hun werk om te ontspannen en te genieten van festiviteiten, zoals kerst, oud en nieuw, Pasen, zomervakantie, en andere vergelijkbare gelegenheden.

Waarom zouden cybercriminelen juist tijdens de vakantieperiode organisaties aanvallen? Er zijn verschillende factoren die hieraan bijdragen. Ten eerste kan de beveiliging van organisaties tijdens deze periode verminderd zijn, omdat medewerkers afwezig zijn of de personeelsbezetting tijdelijk is. Bovendien zijn er vaak meer online transacties en activiteiten tijdens vakanties, waardoor er meer gelegenheid is voor cybercriminelen om hun aanvallen te richten op argeloze gebruikers.

Uit statistieken en case studies blijkt dat cyberaanvallen tijdens de vakantieperiode inderdaad vaker voorkomen. In voorgaande jaren zijn verschillende gerenommeerde organisaties het slachtoffer geworden van grootschalige hacks en datalekken tijdens belangrijke vakantieperiodes. Deze incidenten benadrukken het belang van het nemen van voorzorgsmaatregelen om cyberaanvallen te voorkomen.

Factoren die bijdragen aan de toename van cyberaanvallen.

Naast verminderde beveiliging en verhoogde online activiteit zijn er andere factoren die bijdragen aan de toename van cyberaanvallen tijdens vakantieperiodes. Mensen zijn vaak minder waakzaam en hebben een ontspannen mindset, waardoor ze sneller kunnen vallen voor phishing-e-mails of andere vormen van sociale engineering. Daarnaast kunnen cybercriminelen profiteren van het feit dat medewerkers meer afgeleid zijn door vakantiegerelateerde zaken, waardoor ze minder alert zijn op verdachte activiteiten.

Hoe kunnen organisaties zichzelf beschermen tegen cyberaanvallen tijdens de vakantieperiode?

Allereerst is het essentieel om de beveiligingsbewustzijnstraining voor medewerkers te versterken, zodat ze alert blijven, zelfs tijdens de vakantieperiode. Het is ook belangrijk om de beveiligingsmaatregelen te versterken, zoals het regelmatig bijwerken van software, het implementeren van sterke wachtwoordbeleid en het gebruik van tweefactorauthenticatie. Daarnaast moeten systemen actief worden gemonitord op verdachte activiteiten, zelfs tijdens vakantieperiodes, en moeten er noodprocedures worden ingesteld voor het geval er een cyberaanval plaatsvindt. Uiteraard kunnen wij jouw organisatie helpen. tien security biedt schaalbare pakketten aan die passen bij jouw organisatie. Per maand, per gebruiker. Hierdoor kan je gelijk starten voor een gunstig tarief. Ben jij tijdens de vakantie periode 24/7 maximaal beschermd tegen de groeiende cyberdreigingen.

  • Security Awareness Training
  • Cyberalarm, monitor je gehele organisatie.
  • Security operation Center as a Service
  • WAF, Web application firewall
  • Pentesten en vulnerability scanning
  • Cybersecurity verzekeringen
Vragen of een kennismaking inschieten?

Curtis Partoredjo
+31617718442 
curtis.partoredjo@tiensecurity.nl

Hoewel vakantieperiodes een tijd van vreugde en ontspanning zouden moeten zijn, is het belangrijk om ons bewust te zijn van de verhoogde dreiging van cyberaanvallen op organisaties gedurende deze tijd. Door de motivaties van cybercriminelen, ondersteund door statistieken en case studies, te begrijpen, kunnen organisaties passende maatregelen nemen om zichzelf te beschermen. Door een combinatie van versterkte beveiligingsbewustzijnstraining, verbeterde beveiligingsmaatregelen en actieve monitoring kunnen we ervoor zorgen dat de vakantieperiode ook echt een tijd van rust en vreugde is, zonder dat we ons zorgen hoeven te maken over cyberaanvallen.

Deel deze blog met je netwerk:

WhatsApp
LinkedIn
Twitter
Facebook