Privacyverklaring 

Om bezoekers van de website duidelijk te maken dat wij jullie privacy belangrijk vinden, hebben wij een privacy- en cookieverklaring  opgesteld. 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Tien security, gevestigd te Noordeinde is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en eigenaar van deze website. 

Wij respecteren de privacy van mensen van wie wij persoonsgegevens verwerken. Dat zijn klanten, relaties en iedereen die onze website bezoekt. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Tien security volgt hierin de relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Verwerkingsdoeleinden 

Dit doen wij met jouw persoonsgegevens: 

 • Wij ontvangen de gegevens die zijn ingevuld in het contactformulier, het terugbelverzoek, via de websitechat of via andere kanalen aangeboden via de website voor iedereen die interesse heeft in onze dienstverlening. De gegevens die worden opgevraagd zijn: naam, privé of zakelijk telefoonnummer, privé of zakelijk e-mailadres en eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht. Deze gegevens slaan we op in ons klantsysteem en gebruiken we om u te informeren over de bedrijfsactiviteiten van Tien security, om te corresponderen, en de mening van jullie als klanten, relaties of websitebezoekers over deze kwesties te evalueren. 
 • Wij gebruiken de gegevens die nodig zijn in het kader van onze dienstverlening. Wij verwerken deze gegevens, zoals uw naam, achternaam, betaalgegevens en factuurgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst die we met u aangaan en om de zakelijke relaties die hieruit voortvloeien te beheren en te administreren. 
 • We gebruiken persoonsgegevens van onze zakelijke partners, zoals hun zakelijk e-mailadres en telefoonnummer, voor de uitvoering van onze samenwerking. Mogelijk screenen wij onze klanten en relaties voordat wij deze samenwerking aangaan. Deze informatie is verkregen op basis van openbaar toegankelijke bronnen, en/of informatie verstrekt door de klanten en/of informatie verkregen via andere hulpmiddelen. 
 • Wij verwerken emailadressen en andere nodige bedrijfs- en persoonlijke gegevens, zoals naam, achternaam, emailadres en soms telefoonnummer of adres, bij jouw aanmelding voor de nieuwsbrief, het ontvangen van een whitepaper, onze magazines of andere contentstukken aangeboden vanuit de website. Op die manier kun je de laatste nieuwtjes en updates ontvangen. Indien jij op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, kun je te allen tijde afmelden via de link onderaan de betreffende e-mail. 
 • Informatie over jouw bezoek zal worden gebruikt ter analyse, verbetering en de werking van onze website. Ook informatie die jij eventueel achterlaat zal gebruikt worden ter analyse en verbetering van onze website en dienstverlening. Hiervoor verzamelen gegevens van jou zoals IP-adres, websiteactiviteiten, cookies. Voor meer informatie over onze cookies klik hier:[MtH2]  

Rechtmatige grondslag 

Rechtsgrond 

Toelichting 

Toestemming 

Tien security biedt in het verlengde van haar  dienstverlening de mogelijkheid voor websitebezoekers,  potentiële klanten en relaties om informatie via de mail toegestuurd te krijgen (bijvoorbeeld voor nieuwsbrieven, magazines, whitepapers of andere contentstukken). We gebruiken de gegevens die nodig zijn om deze informatie op te sturen op basis van toestemming. 

 

Overeenkomst 

Tien security gebruikt voor haar dienstverlening een overeenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt worden klanten ingeschreven in het systeem. Dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase. Voor de precontractuele fase geldt ook de rechtsgrond overeenkomst. 

 

Wettelijke verplichting 

Tien security verwerkt ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichting zoals de administratieplicht voor de belastingdienst. 

Gerechtvaardigd belang 

Het gerechtvaardigde zakelijke belang om de relevantie van de website te verzekeren en de diensten van Tien security te verbeteren en te bevorderen; het gerechtvaardigde belang bij het handhaven van onze integriteit en zich tegen reputatieschade te beschermen; en het gerechtvaardigde belang om onze zakelijke relaties te beheren en te onderhouden. 

 

 
Nauwkeurigheid van gegevens 

Tien security streeft ernaar de persoonsgegevens die worden verzameld nauwkeurig, volledig en bijgewerkt te houden waarbij zij rekening houdt met de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verzameld. 

Gegevens delen met derden 

Wij verstrekken jouw (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken, wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben, om aan een wettelijke verplichting te voldoen of jij toestemming daarvoor geeft. Hierbij kan je denken aan de verstrekking van persoonsgegevens in het kader van de werking en de functionaliteit van de website, analyse en verbetering van onze website, en overige noodzakelijke verwerkingen. 

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan Tien security jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Tien security doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij door de Europese Commissie goedgekeurde modelovereenkomsten gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens. 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. 

Beveiliging 

Tien security doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover uw persoonsgegevens worden verstrekt aan andere organisaties die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zorgen we ervoor  dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal (moeten) beveiligen. 

Rechten van betrokkenen 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de bescherming van jouw persoonsgegevens. 

Je mag:          

 • jouw persoonsgegevens inzien; 
 • jouw persoonsgegevens veranderen als die niet kloppen; 
 • jouw persoonsgegevens laten wissen indien deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld; 
 • jouw persoonsgegevens (voor een deel) niet laten verwerken; 
 • jouw persoonsgegevens laten doorgeven aan een andere organisatie. Wij bewaren jouw gegevens dan niet meer; 
 • bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens. 

Vragen, opmerkingen of klachten 

Indien je vragen hebt in verband met deze verklaring of bijkomende informatie wenst over de manier waarop Tien security met jouw persoonsgegevens omgaat of indien je meer wilt weten over jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens en deze rechten wilt uitoefenen, kun je contact opnemen met ons: 

Email: privacy@tiensecurity.nl 

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast/ingevoerd op 30 december 2022