De pentest, de vulnerability scan en de verschillen

Pentest, vulnerability scan, de security audits/assessment: veel manieren om jouw cybersecurity onder de loep te nemen. Maar wat heb je nou nodig? Waar moet je beginnen? Om deze vragen te beantwoorden hebben we het voor je op een rijtje gezet. We zien namelijk vaak dat men vraagt om een vulnerability scan maar eigenlijk een pentest nodig heeft.

Pentest & Kwetsbaarheidsscan – wat is het verschil?

Het verschil tussen een pentest en een vulnerability scan is dat een pentest meer gericht is op het vinden van kwetsbaarheden, terwijl een vulnerability scan kijkt naar tekenen van potentiële aanvallen. Pentests zijn een geautoriseerde aanval op een systeem of toepassing om zwakke plekken in de beveiliging te vinden. Zij kunnen worden gebruikt om de veiligheid van systemen en toepassingen te beoordelen voordat zij in gebruik worden genomen, en om eventuele nieuwe veiligheidsproblemen op te sporen. Een vulnerability test zoekt alleen naar bekende kwetsbaarheden en probeert deze niet uit te buiten. Daarom worden ze ook een scans genoemd. Pentests zijn grondiger dan vulnerability test en kunnen onbekende kwetsbaarheden aan het licht brengen.

Pentests kunnen worden gebruikt om de veiligheid van systemen en toepassingen te beoordelen voordat ze live gaan, door er verschillende aanvallen op uit te proberen totdat ze er een vinden die werkt. Vulnerability scan moeten regelmatig worden uitgevoerd om eventuele nieuwe beveiligingsproblemen op te sporen.

Waarom heb ik een pentest nodig?

  • Een pentest is een uitgebreidere en grondigere test dan een vulnerability scan.
  • Een pentest brengt kwetsbaarheden aan het licht die met andere testmethoden misschien niet worden gevonden.
  • Een pentest kan je helpen de effectiviteit van je beveiligingscontroles te beoordelen.
  • Een pentest kan inzicht verschaffen in de denkwijze van een aanvaller en hoe hij jouw systeem zou misbruiken.
  • Een pentest kan je helpen de naleving van beveiligingsnormen en -voorschriften te verifiëren.

Hoe kan een pentester mij helpen kwetsbaarheden in mijn systemen te vinden?

Een vulnerability scan zoekt naar bekende kwetsbaarheden, dus het vindt misschien niet alle potentiële problemen met jouw systemen. Pentesters kunnen je helpen begrijpen hoe waarschijnlijk een aanval is, en wat de gevolgen zouden zijn als het zou gebeuren.

Pentesting kan duurder zijn dan een kwetsbaarheidstest, maar het kan je gemoedsrust geven in de wetenschap dat je systemen zo veilig mogelijk zijn. Het is belangrijk te onthouden dat niet elk probleem met een systeem kan worden opgespoord door een eenvoudige controle. Uiteindelijk is het aan jou om te beslissen of een pentest of een kwetsbaarheidstest geschikt is voor jouw behoeften. Maar daar kunnen wij duidelijk advies over geven.

Wat zijn enkele veel voorkomende soorten aanvallen die een pentester kan simuleren?

Een pentester kan verschillende soorten aanvallen op de IT-infrastructuur van een bedrijf simuleren om de beveiliging ervan te testen. Deze aanvallen kunnen SQL-injectie aanvallen en cross-site scripting (XSS) aanvallen omvatten. Een kwetsbaarheidstest daarentegen scant gewoon naar zwakke plekken in het systeem van een bedrijf zonder te proberen er daadwerkelijk misbruik van te maken. Pentesting wordt over het algemeen als uitgebreider en effectiever beschouwd dan vulnerability testing, omdat het je een beter idee geeft van hoe goed het systeem bestand is tegen een echte aanval. Zowel pentesting als kwetsbaarheidstests hebben echter hun eigen voor- en nadelen, dus het is belangrijk om de juiste optie te kiezen voor jouw specifieke behoeften.

Hoe vaak moet ik een pentest laten uitvoeren?

Er zijn vele redenen waarom u misschien vaker een pentest moet laten uitvoeren dan een kwetsbaarheidstest. Misschien heeft je bedrijf er nog nooit een laten uitvoeren, of weet je niet zeker of je het nodig hebt, maar wil je weten welke risico’s eraan verbonden zijn.

Om te bepalen of je bedrijf een pentest nodig heeft, stel je zichzelf de volgende vragen: Hebben we bekende beveiligingsproblemen? Is onze online aanwezigheid bijzonder kwetsbaar? Is er sprake van recente datalekken?

De voordelen van het regelmatig laten uitvoeren van pentests zijn een beter cyberbeveiligingsbewustzijn van je team, snellere opsporing van kwetsbaarheden en snellere reactietijden wanneer een aanval plaatsvindt.

Het juiste bedrijf vinden om de pentest uit te voeren kan lastig zijn – hier zijn enkele tips om te helpen: zoek naar bedrijven met ervaring in cyberbeveiligingstests en bedrijven met sterke klantenservicevaardigheden die alles in het werk stellen om u te helpen de risiconiveaus in uw organisatie te beoordelen en dienovereenkomstig aanbevelingen te doen.

Zijn er risico’s verbonden aan pentesting?

Bedrijven hebben pentesting nodig omdat aanvallers voortdurend op zoek zijn naar manieren om systemen binnen te dringen, en kwetsbaarheidstests kunnen helpen deze zwakke plekken te identificeren voordat een aanval plaatsvindt. Er zijn enkele risico’s verbonden aan pentesting, maar door de tests correct uit te voeren, kunnen bedrijven deze risico’s minimaliseren en de vruchten plukken van een verbeterde beveiliging.

Door pentests te gebruiken als onderdeel van hun algemene beveiligingsstrategie, kunnen bedrijven hun gegevens, systemen en werknemers beschermen tegen schade. De risico’s die een pentest met zich meebrengen kunnen we in een advies gesprek belichten aan de hand van jouw situatie.

Hoe kies ik een pentester?

Pentesting en vulnerability testing zijn twee verschillende maar verwante activiteiten die kunnen worden gebruikt om beveiligingsproblemen in een computersysteem op te sporen.

Om te bepalen of u een van beide soorten tests moet uitvoeren, moet u zich eerst afvragen wat je wilt bereiken. Pentests kunnen worden gebruikt om potentiële beveiligingsproblemen te identificeren voordat ze problemen worden, terwijl kwetsbaarheidstests kunnen helpen bij het identificeren van bekende kwetsbaarheden, zodat ze kunnen worden verholpen voordat ze worden uitgebuit. Als je alleen maar mogelijke beveiligingsproblemen wilt onderzoeken, is pentesting voldoende. Als je echter ook geconstateerde problemen zo snel mogelijk wilt verhelpen, moet je een toolkit voor kwetsbaarheidstests gebruiken.

Er zijn veel factoren die meespelen bij het kiezen van een gerenommeerde pentester. Enkele belangrijke overwegingen zijn: ervaring en deskundigheid op het gebied van penetratietests en het opsporen van bugs; track record van succesvolle tests; bereidheid en vermogen om met klanten/gebruikers te communiceren over de bevindingen.

Een voorbeeldrapportage zien? Neem contact met ons op dan lichten we alle vragen nog eens toe.