NIS2 voor de ZZP? Cyberveiligheid in de Schijnwerpers 

Een goede start voor meer kennis op het gebied van cybersecurity als ZZP’er! De NIS2-richtlijn, een belangrijke Europese regelgeving op dit gebied, heeft verstrekkende gevolgen voor bedrijven in verschillende sectoren. Voor ZZP’ers, hoewel niet direct onderworpen aan NIS2, zijn de implicaties van deze regelgeving van groot belang, vooral als ze samenwerken met grotere organisaties.  

Wat is NIS2? 

NIS2 versterkt de cyberveiligheidsnormen binnen de EU en breidt de scope uit vergeleken met zijn voorganger. Het legt strikte eisen op aan bedrijven in kritieke sectoren om hun digitale infrastructuur te beveiligen. Dit omvat het implementeren van risicobeheerpraktijken en het melden van cybersecurityincidenten. Lees er meer over in deze blogpost. 

De relevantie voor ZZP’ers 

  • Verhoogde eisen van partners: Grotere organisaties zullen van hun leveranciers, inclusief ZZP’ers, verlangen dat ze voldoen aan strikte cybersecuritynormen . 
  • Toekomstige reguleringen en compliance: Hoewel NIS2 momenteel niet van toepassing is op ZZP’ers, kunnen toekomstige regelgevingen in de lijn van NIS2 dit veranderen. 
  • Bewustwording en voorbereiding: Veel kleine bedrijven en ZZP’ers hebben zich nog niet verdiept in NIS2, wat een risico vormt gezien de toenemende nadruk op cyberveiligheid. 

Praktische cybersecurity stappen voor ZZP’ers 

  • Bewustwording en educatie: ZZP’ers moeten zichzelf informeren over NIS2 en de mogelijke impact ervan op hun bedrijf. 
  • Third-Party Risk Management: Implementeer praktijken voor het beheer van risico’s met betrekking tot derde partijen, zoals het gebruiken van checklists voor het verlagen van risico’s op datalekken en cybercriminaliteit. 
  • Proactiviteit in cyberveiligheid: Begin nu met het verbeteren van cybersecuritymaatregelen om te anticiperen op toekomstige eisen en bescherm je bedrijf tegen potentiële dreigingen. 

Cyberveiligheid als prioriteit 

Voor ZZP’ers is het cruciaal om de relevantie van NIS2 te begrijpen en proactief te handelen om hun cyberveiligheid te versterken. Dit zal niet alleen hun eigen bedrijf beschermen, maar maakt hen ook aantrekkelijker voor samenwerkingen met grotere bedrijven die aan striktere normen moeten voldoen. 

Bekijk nu onze cybersecurity dienst voor ZZP’ers. Zodat jouw devices beschermd zijn.

Vragen die je als ZZP’er kunst stellen:

  1. Hoe kunnen ZZP’ers concreet hun cybersecurity verbeteren om aan de hogere eisen van grotere organisaties te voldoen?
  2. Welke specifieke risico’s lopen ZZP’ers als ze niet voldoen aan de cybersecuritynormen die door NIS2 worden bevorderd?
  3. Zijn er financiële steunmaatregelen of subsidies beschikbaar voor ZZP’ers om hun cybersecurity te verbeteren in lijn met NIS2?

Deel deze blog met je netwerk:

WhatsApp
LinkedIn
Twitter
Facebook